Wereldoriëntatie

Op CBS De Hoeksteen vinden wij wereldoriëntatie van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen.

Wij willen met ons onderwijs kinderen breed stimuleren en talenten ontwikkelen. Bezig zijn en leren, zowel op school als daarbuiten, is wereld verkennend.

DaVinci

In de groepen 4 t/m 8 geven wij wereldoriëntatie vorm middels de methode DaVinci. De methode DaVinci is een thematische methode voor wereldverkenning die vanuit het thema geïntegreerd aandacht besteedt aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap.

In het weekrooster zijn vaste momenten ingepland voor het aanbieden van wereldverkenning en topografie. Daarnaast wordt in projecten aandacht besteedt aan wereldverkenning en burgerschap. Bijvoorbeeld in de lessen bij de schooltuintjes van Westpark, bij het maken van werkstukken, bij het houden van een spreekbeurt en bij begrijpend lezen.

In de groepen 1 t/m 3 worden de wereldverkenninglessen aangesloten bij de jaarthema’s, zoals de seizoenen. 

De onderwerpen worden zoveel mogelijk thematisch aangeboden, aansluitend bij de belevingswereld van het kind. Dit houdt in dat de kinderen tijdens de lessen veel inbreng hebben en elkaar informeren over het thema. De leerkracht vindt daarin aanknopingspunten om toe te lichten, te laten zien en verbanden te leggen. De verwerking gebeurt in diverse activiteiten binnen en buiten.