Leerlingvolgsysteem

leder kind is uniek en verdient begeleiding, ondersteuning en/of verrijking.’┬á

Vanuit dit gedachtegoed maken wij op CBS De Hoeksteen gebruik van een leerlingvolgsysteem. Middels observatie en toetsing brengen wij de ontwikkeling van onze leerlingen in kaart en stemmen wij ons onderwijsaanbod hierop af.

Op CBS De Hoeksteen hechten wij daarnaast veel waarde aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Middels de Kanjermethodiek besteden wij aandacht aan groepsvorming en de sociaal-emotionele ontwikkeling. In navolging hiervan monitoren wij tweemaal in het jaar het sociaal welbevinden van de leerlingen aan de hand van de KanVAS-vragenlijst passend bij onze Kanjermethode.

Rapport

Tweemaal per jaar krijgt de leerling het schoolrapport mee naar huis. In het rapport staat de ontwikkeling van het kind beschreven. Naar aanleiding van het rapport vindt een oudercontactmoment plaats, waarin de leerkracht het rapport en de ontwikkeling van het kind toelicht.