Taal, spelling en leesonderwijs

‘Goed kunnen lezen is belangrijk’

Succes for All

Op CBS De Hoeksteen gebruiken we het Success for All programma. In het Success for All-programma wordt het leren lezen én leesplezier gestimuleerd door kinderen actief taal te laten gebruiken. Dit wordt gedaan door aansprekende verhalen te lezen en na het lezen bijvoorbeeld: 

  • een zin te bedenken met woorden uit het verhaal
  • samen met klasgenoten een groepsgedicht te maken
  • tips en tops te geven aan klasgenoten die net een stukje tekst hebben voorgelezen

Ook het begrijpen van taal (een verhaal of een tekst) en woordenschat neemt een belangrijke plek in: na het lezen van een verhaal denken leerlingen na over bijvoorbeeld het probleem en de oplossing in het verhaal en beantwoorden. 

Samenwerkend leren

De leerlingen werken tijdens de Success for All lessen in teams. Elk tafelgroepje is een team en kiest een eigen teamnaam. Door samen te werken, zijn de leerlingen samen actief bezig met de leerstof. Daarnaast leren ze elkaar te helpen en naar elkaar te luisteren. Success for All stimuleert dus ook de sociale ontwikkeling. Succes wordt in het team en in de klas gevierd!

Spelling

In Success for All zit spelling verwerkt voor groep 3. Vanaf groep 4 gebruiken we voor spelling de methode ‘Taal Actief’. De verwerking van de aangeboden stof wordt gedaan via Snappet. Daarnaast wordt minimaal 2 keer per week een schriftelijk dictee afgenomen, waarin alle spellingcategorieën door elkaar herhaald worden.

Schrijven

De grove en fijne motoriek en de oog- handcoördinatie van jonge kinderen wordt door spel en beweging geoefend. In de jongste groepen wordt veel aandacht besteed aan deze ontwikkeling. Eind groep 2, begin groep 3 leren de kinderen schrijven. De methode die wij school-breed gebruiken voor het leren schrijven van blokletters heet: ‘Pennenstreken’.