Kanjermethodiek

Kanjerschool

CBS De Hoeksteen is een Kanjerschool. Dat betekent dat we een methodiek volgen om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen krachtig vorm te geven. De leerkrachten hebben een licentie gehaald om met de kinderen de training te kunnen doen. De kinderen leren sociale vaardigheden die nodig zijn om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, om kanjers te zijn en te blijven.
Het uitgangspunt is: Vertrouwen.
 

Ons Motto is: ‘Onze kanjers doen het beter!’

Sociaal-emotionele vorming is expliciet in ons lesprogramma opgenomen en we besteden er veel aandacht aan. Met de Kanjertraining willen leerkrachten en kinderen de volgende doelen bereiken: 

 • Er is respect voor elkaar
 • Iedereen voelt zich veilig op school
 • Iedereen durft zichzelf te zijn
 • We zijn bij elkaar betrokken
 • Kinderen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
 • Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen. 

Om dit te bereiken staan 5 afspraken centraal:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • We werken samen
 • We hebben plezier
 • We doen mee