Visie van CBS De Hoeksteen

CBS De Hoeksteen is een christelijke basisschool waar in een sfeer van vertrouwen en met respect voor elkaar, het kind wordt uitgedaagd en ondersteund om zichzelf te ontplooien.

CBS De Hoeksteen is een christelijke basisschool waarin ieder kind een veilige plek vindt. We zijn een ‘kanjerschool’ waar vertrouwen belangrijk is en waar een kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Wij leren leerlingen hoe ze hun mogelijkheden en talenten optimaal kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Visie

Vanuit de volgende uitgangspunten geven wij ons onderwijs vorm:

 • Ons basisonderwijs richt zich op kinderen in de leeftijdsgroep van vier t/m twaalf jaar. Wij volgen de individuele ontwikkeling van de leerlingen en laten de leerlingen op een bij hen passend niveau meedoen aan activiteiten die hen uitdagen en stimuleren om te leren.
 • Omdat bij het leerproces niet alleen het denken, maar ook zelfstandigheid, creativiteit en sociale vaardigheden ontwikkeld worden, schenken wij aan deze verschillende aspecten evenredig aandacht.
 • Wij vinden onderwijs een zaak van leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers samen. Wij hechten aan wederzijds vertrouwen en goede samenwerking en stellen inbreng en samenwerking zeer op prijs.
 • Vanuit onze professionele plicht bekijken wij mogelijkheden voor een passend aanbod voor al onze leerlingen. In ons schoolondersteuningsprofiel staat welke grenzen er zitten aan de ondersteuning die wij kunnen bieden. Wij schenken onze deskundige aandacht aan behoeften van kinderen binnen onze school. 

CBS De Hoeksteen werkt met haar leerlingen aan bouwstenen voor succes. Met die bouwstenen leren we kinderen:

 • actief en verantwoordelijk te zijn
 • een gevoel van eigenwaarde te behouden en uit te bouwen
 • zelfstandig te handelen
 • samen te werken
 • zich cognitief en sociaal emotioneel te ontwikkelen
 • creatief en intuïtief te denken
 • een op groei gerichte mindset