Identiteit 

Levensbeschouwelijke identiteit

CBS De Hoeksteen is een moderne, open, christelijke basisschool.

Wij werken vanuit christelijk perspectief en staan open voor verschillende levensbeschouwingen en culturen. Met ons godsdienstonderwijs willen wij recht doen aan onze levensbeschouwelijke identiteit. Wij werken in alle groepen met de methode ‘Kind Op Maandag‘. Deze methode brengt met behulp van verhalen twee werkelijkheden bij elkaar: de belevingswereld van het kind – in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving – en de wereld van de bijbel.

  • Wij leren kinderen over de christelijke feestdagen en vertellen verhalen uit de bijbel.
  • Wij staan open voor de mening van anderen wat aansluit bij ons uitgangspunt om in een sfeer van vertrouwen en met respect voor elkaar om te gaan.
  • Tijdens de vieringen die wij doen staat het christelijke verhaal centraal. Kinderen leren wat we vieren met Kerst, Goede Vrijdag , Pasen, Hemelvaart, Pinksteren.
  • Tijdens andere wereld-verkennende lessen binnen de school komen andere geloven en religies ook aan bod.
  • Wij verkondigen de bijbel niet als sturende waarheid. Wanneer een leerling een andere religieuze feestdag viert kan hij of zij daarover vertellen in de klas.
  • Onderwerpen waar mensen vanuit de christelijke gemeenschap wellicht kritiek op hebben, maar die wel in onze maatschappij voorkomen, worden wel op CBS De Hoeksteen besproken.