Activiteitencommissie

De activiteitencommissie (AC) wordt gevormd door een groep actief bij school betrokken ouders. Zij organiseren in samenwerking met de leerkrachten activiteiten voor alle leerlingen van de school.

  • Bevorderen van de relatie tussen ouders en onderwijsteam
  • Helpen organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten
  • Beheer en besteding van de ouderbijdrage
  • Adviseren van de medezeggenschapsraad over beleidszaken.

De activiteitencommissie vergadert eens in de zes Ć  zeven weken. De vergaderingen zijn openbaar, net als de agenda en de notulen. Wilt u over een punt op de agenda meepraten of wilt u iets inbrengen, neem dan van tevoren contact op met de voorzitter.

Er zijn verschillende werkgroepen, bestaande uit ouders en leerkrachten, gevormd zoals:

  • Werkgroep Kerst/Pasen: Het verzorgen van een Kerst-/Paasviering passend in de sfeer van de school.
  • Werkgroep sinterklaas: Het verzorgen van de sinterklaasviering met alles wat erbij hoort.
  • Het aankleden en versieren van de school passend bij een viering of de tijd van het jaar.

Ook organiseert de AC eenmaal per twee jaar een spetterend schoolfeest.

Hebt u belangstelling, informeer dan vrijblijvend bij de directie naar de mogelijkheden. De AC is te bereiken via het school mailadres: [email protected].