Rekenen

Rekenen

In de groepen 1 en 2 wordt het rekenonderwijs thematisch en spelenderwijs vormgegeven. Tijdens kringactiviteiten, bewegingslessen en het vrije spel wordt in de ruimte gespeeld met hoeveelheden en begrippen.  Hierbij worden verschillende materialen en werkvormen ingezet om aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind.  

In groep 3 wordt de overgang gemaakt naar methodisch rekenen. In groep 3 t/m 8 maken wij gebruik van de rekenmethode ‘De Wereld in Getallen’ in combinatie met de rekenspellen van ‘Met sprongen vooruit‘.

De rekenlessen zijn gericht op het aanleren van strategieën in zoveel mogelijk concrete situaties of een nabootsing hiervan middels de vertaalcirkel van Ceciel Borghouts. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor automatisering, rekenspel en wordt een beroep gedaan op inzicht en het toepassen van oplossingen.

In de groepen 4 t/m 8 vindt de verwerking van de rekenlessen plaats op een Chromebook. Hiervoor maken wij gebruik van de software van Wereld in Getallen 5. Deze software is digitaal en adaptief en geeft hierdoor leerkrachten de mogelijkheid tot digitale monitoring, waardoor vervolgens de lesstof op maat aangeboden kan worden.