Plusklas

Meer- en hoogbegaafdheid

Meer – en hoogbegaafde leerlingen hebben een aanvullende leerbehoefte. Wanneer de lesstof niet uitdagend genoeg is kan er een situatie ontstaan waarin kinderen zich niet prettig voelen op school. Op CBS De Hoeksteen bieden wij verrijking aan voor kinderen met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong.

De groepsleerkracht signaleert, analyseert en toetst. In overleg met de specialist hoogbegaafdheid wordt indien nodig gekeken naar verrijking per vakgebied in de klas. In overleg met de ouders wordt een aanvullend en verrijkend lesaanbod samengesteld. 

Plusklas

Op CBS De Hoeksteen geeft de specialist ‘hoogbegaafdheid’ vorm aan het onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

CBS De Hoeksteen heeft daarnaast een Plusklas, waar meer- en hoogbegaafde leerlingen een dagdeel samenkomen. Deze leerlingen worden uitgedaagd door verrijkingsstof in de groep en door het werken met Levelspel en Levelwerk. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de executieve functies en wordt een lerende en onderzoekende houding gestimuleerd.