Brugfunctionaris

De brugfunctionaris vormt een ‘brug’ tussen de school, het kind, de ouder(s) en de wijk. Alle kinderen verdienen gelijke kansen en mogelijkheden. Dit gaat niet altijd vanzelf. De brugfunctionaris ondersteunt ouders en de school, op verschillende manieren, om hun kind(eren) zo goed mogelijk te laten ontwikkelen.  

De brugfunctionaris weet van alle regelingen die er zijn om ouders met een laag inkomen te ondersteunen. Denk daarbij aan een laptopregeling, fietsregeling en sportfondsregeling. Ook houdt de brugfunctionaris zich bezig met gezonde voeding in de school (schoolfruit), samenwerking in de wijk (B-slim en politie kids), legt huisbezoeken af en brengt ouders op de hoogte van (gratis) WIJ activiteiten in de buurt. Zij ontplooit in samenwerking met andere partijen in onze Vensterschool nieuwe initiatieven om ouders te betrekken bij het onderwijs. Wij vinden samenwerken met ouders en hun betrokkenheid bij het onderwijs van groot belang voor het opgroeien van het kind.  

Als u vragen heeft over bovenstaande zaken, of u wilt graag ondersteuning van de brugfunctionaris, mail dan naar [email protected]