Oudercontacten

Social Schools

Contact met ouders is belangrijk om samen kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Leerkrachten en ouders zijn samen de volwassenen rond het kind die het kind onderweg ondersteunen om goede, wijze, wereldburgers te worden. 

Wij gebruiken het medium Social Schools om ouders en verzorgers goed op de hoogte te houden over wat er actueel is binnen de klas en binnen de school. Weten wat er gebeurt in de klas of wat er speelt binnen de school zorgt ervoor dat de betrokkenheid bij het onderwijs aan uw kind vergroot wordt.

Oudercontactmomenten

Daarnaast hebben we verschillende contactmomenten in het jaar:

  • Kijkje in de groep: op 3 momenten in het schooljaar kunt u komen kijken in de klas van uw kind. Tijdens het Kijkje in de groep krijgt u als ouders een inkijkje in de schooldag van uw kind.   
  • Koffieochtend: tijdens deze ochtenden kunt u informeel in gesprek met de directie over de afgelopen schoolperiode en over de periode die nog komen gaat. Hier is ruimte voor feedback en om vragen te stellen of ideeën te opperen. Er is ruimte voor gesprek met andere ouders en directie. Waar kan schuift iemand van de MR, AC, leerplicht of een WIJ medewerker aan om specifieke onderwerpen te bespreken.
  • Informatieavond: Aan het begin van het schooljaar wordt voor de groepen 7 en 8 een informatieavond georganiseerd. Op deze informatieavond krijgen ouders informatie over de laatste twee jaar van de basisschool en bijbehorende verwijzing van de leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs. 
  • Oudergesprekken: In een schooljaar zijn er 3 oudercontactmomenten gepland waar u in gesprek kunt gaan met de leerkracht van uw kind. Tijdens dit gesprek wordt de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van uw kind besproken. Daarnaast krijgt uw kind tweemaal in het schooljaar een rapport mee naar huis.

In het activiteitenrooster vindt u een overzicht van alle activiteiten die gedurende het schooljaar plaatsvinden.