Omgeving

Wij zijn een school midden in de wijk Vinkhuizen. Wij werken samen met organisaties in onze (directe) omgeving en ontdekken zo de wereld om ons heen. Door in aanraking te komen met verschillende organisaties in onze omgeving leren wij kinderen dat er meer in onze wereld is, dan dat we op school zien en samen delen. De organisaties bieden bouwstenen die bijdragen tot het opleiden van kinderen tot wereldburgers.

 

Wij zoeken steeds naar samenwerkingen in onze (directe) omgeving die een bijdrage kunnen leveren aan goed onderwijs.
 
De samenwerkingspartners in ons gebouw zijn de bibliotheek, B-Slim, SKSG kinderopvang/BSO en het WIJ- team Vinkhuizen. Alle andere partijen vinden we in onze wijk of de stad. In onze school huisvesten wij ook een logopediste en voor screeningen in de groepen 2 en 7 zetten wij de GGD in. 
 
Kijk voor meer actuele informatie over onze samenwerkingsverbanden op onze