Missie van CBS De Hoeksteen

Onze Kanjers doen het beter!’ 

Missie 

Onze missie geeft aan dat wij samen verantwoordelijk zijn voor al ONZE leerlingen. Wij benaderen alle kinderen als de KANJERS die ze zijn. Leren is DOEN en al doende ontwikkelen kinderen zich steeds verder. Door ons brede aanbod (HET), stimuleren we kinderen te ontdekken waar hun interesses en talenten liggen. We dagen kinderen uit elke dag BETER te doen dan de dag ervoor. We vergelijken dat beter doen met onszelf en niet met de ander. 

Onze missie geldt niet alleen voor leerlingen, maar ook voor alle leerkrachten die op CBS De Hoeksteen werken. 

Binnen de school zijn de volgende kernwaarden uitgangspunt:

  • persoonlijke ontplooiing
  • ondersteuning
  • uitdaging
  • samenwerking
  • verantwoordelijkheid/zelfstandigheid

Ontwikkeling is een continu proces, geen eenmalige gebeurtenis. Bij iedere ‘stap’ die gezet wordt, staan de kernwaarden centraal. Ondersteunend hierbij is gekozen voor de Kanjertraining, een methode voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden voor kinderen.

De kinderen leren spelenderwijs sociale vaardigheden die nodig zijn om elkaar te vertrouwen en op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Ze leren om Kanjers te zijn en te blijven.