Inspectierapport

Schooltoezicht Inspectie

Bij het toezicht houden van het onderwijs op school, gaat de inspectie na of de praktijk van het onderwijs in de school in overeenstemming is met de doelstellingen en bepalingen in de wet en met de bedoeling van de wetgever. Bij Regulier School Toezicht (RST) is dit beperkt tot de kern van goed onderwijs. Het gaat hierbij om de leerresultaten en de kern van het leerstofaanbod, de leertijd, het didactisch handelen van de leerkrachten en de leerlingenzorg.

Op de internetpagina van de inspectie kunt u de rapporten van alle bezochte scholen van Nederland nalezen. 

Voor vragen over het onderwijs kunt u bellen naar 0800 – 8051 (gratis) of mailen naar [email protected]