Vensterschool en opvang

Vensterschool

Vanaf 1 oktober 1996 is de Hoeksteen een Vensterschool. Een school die werkt aan nieuwe kansen voor kinderen én hun ouders. De Vensterschool beoogt:

 • opvang, begeleiding en onderwijs aan kinderen van 0 tot 23 jaar;
 • nauwe samenwerking tussen scholen en (hulp)instanties voor kinderen en ouders;
 • aandacht voor de voorschoolse periode;
 • betrokkenheid en medezeggenschap van ouders
 • en aanbieden van naschoolse activiteiten, zoals sport, muziek en dans.

  De school werkt daarnaast nauw samen met het Wij-team Vinkhuizen (Centrum voor Jeugd en Gezin).

  Voor- en naschoolse opvang

  Er zijn verschillende mogelijkheden voor buitenschoolse opvang. De meeste BSO’s halen de kinderen van school op nemen ze mee naar de juiste locatie. In de Vensterschool Vinkhuizen is ook een BSO van de SKSG aanwezig. De leerkrachten brengen uw kind aan het eind van de dag naar de BSO in het gebouw toe als u gebruik maakt van deze opvang.