ICT

We leven en leren in een digitale samenleving. Als school staan wij midden in deze samenleving, daarom is digitaal onderwijs bij ons een belangrijk thema. Wij zetten digitale middelen in ten behoeve van ons onderwijs, leren kinderen computervaardigheden en besteden aandacht aan mediawijsheid en sociale media.  

Digitaal onderwijs

Naast dat in alle klassen gebruik wordt gemaakt van een digitaal schoolbord werken de kinderen vanaf groep 4 op een Chromebook.

De uitleg van de lessen gebeurt via de methodes en de verwerking voor de zaakvakken (rekenen, taal, spelling) vindt in zijn geheel plaats op de Chromebook. Wij gebruiken hiervoor het programma Snappet en de software van onze rekenmethode. De verwerking van zowel Snappet als de software van de rekenmethode is adaptief en door de leerkracht digitaal te monitoren, waardoor wij tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind. 

In de groepen 7 en en 8 maken de kinderen jaarlijks een werkstuk. Ter voorbereiding hierop besteden wij in ons onderwijs aandacht aan informatievaardigheden, opzoekvaardigheden en tekstverwerking.

Mediawijsheid

Naast digitaal onderwijs op Snappet vinden wij het belangrijk kinderen te leren op een bewuste, verantwoorde en positieve manier om te gaan met media. Mediawijsheid heeft daarom ook een plek in ons onderwijsaanbod. Wij maken kinderen bekend met de mogelijkheden en risico’s van het internet, sociale media, cyberpesten/-criminaliteit en nepnieuws. In de groepen 7 en 8 besteden we hier projectmatig extra aandacht aan middels gastlessen van Halt en de Week van de Mediawijsheid.