Ziekte en verlof

Leerling ziek melden

Is uw kind ziek, meld dit dan voor 8:30 uur op één van deze manieren:

Leerplicht

Kinderen zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Dit betekent dat zij, gedurende de lestijden op school, aanwezig moeten zijn.

Van vierjarigen die op CBS De Hoeksteen zijn ingeschreven verwachten wij dat ze gedurende de lestijden aanwezig zijn.

Wilt u een vrije dag aanvragen? Dan kan dat via de administratie van de school.