Ouderbijdrage

De school organiseert samen met de activiteitencommissie (jaarlijks) allerlei activiteiten.

Denk aan: schoolfeest, viering van Sinterklaas, Kerst en Pasen, sportieve- en extra culturele activiteiten, het afscheid van groep 8, kamp en schoolreisjes. Deze extra activiteiten worden niet betaald vanuit de vergoeding van de overheid.

Ze zijn wel erg belangrijk voor de kinderen en een fijne basisschooltijd. Voor het organiseren van al deze activiteiten is natuurlijk geld nodig. Om die reden vragen we van alle ouders een jaarlijkse bijdrage. De ouderbijdrage wordt jaarlijks door de directie vastgesteld en goedgekeurd door de medezeggenschapraad. Voor dit school jaar is de ouderbijdrage: € 50,-

Het wel of niet betalen van de ouderbijdrage heeft geen invloed op deelname van leerlingen aan activiteiten.