Aanmelden

Kennismaken met de school

Wij heten u van harte welkom om kennis te maken met onze school! Wij zijn trots op onze school en vertellen graag over onze werkwijze en manieren. Heeft u belangstelling voor onze school of wilt u uw kind aanmelden, dan vinden wij het fijn als u minimaal een half jaar voordat uw kind vier jaar wordt contact met ons opneemt. 

Via het contactformulier onderaan deze website kunt u aangeven dat u belangstelling heeft om onze school te leren kennen. Wij maken dan contact met u om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. 

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er informatie over de school gegeven. Eventuele vragen die u heeft worden ook beantwoord. Daarna wordt u meegenomen voor een rondleiding in de school en kunt de school in “actie” zien. Op die manier is de sfeer het beste te proeven en kunt u zien hoe wij werken.  

Na het gesprek krijgt u van ons een schoolpakket met onder andere onze informatiegids en een aanmeldformulier. Zodra wij van u het ingevulde aanmeldformulier binnen hebben, gaan wij onderzoeken of wij uw zoon of dochter een passende, goede schoolplek kunnen bieden. Wij zijn verplicht daarvoor een toelatingsbeleid te volgen.

Toelatingsbeleid

We vinden het heel fijn wanneer u voor onze school kiest. Toch kan het voorkomen dat we uw kind niet automatisch toelaten als leerling van onze school. Vanuit de wet Passend Onderwijs zijn daar regels aan verbonden.

Een andere passend plek kan noodzakelijk zijn in de volgende gevallen:

  • Wanneer uw kind via een andere basisschool en door het afgeven van een TLV toegelaten is tot een school voor speciaal basisonderwijs (SO of SBO). In zo’n geval kan onze school besluiten tot een tijdelijke toelating als proefperiode of tot niet toelaten.
  • Als de school twijfelt aan de mogelijkheid om voldoende zorg te kunnen verlenen aan uw kind. Onze grenzen van zorg staan beschreven in ons Profiel Op School
  • Als u (bij tussentijdse aanmelding) geen Onderwijskundig Rapport van de vorige school kunt overhandigen.

3 + 12 =